Etiketterreligionartikel
Läst 1526 ggr
KPD
KPD 
2019-04-11, 22:27

Ortodox påsk

Påsken är den ortodoxa kyrkans största högtid. Påsken föregås av den stora fastan. Alla ortodoxa fastar inte, men det är mitt intryck, att fastan är viktigare för många ortodoxa än för många lutheraner. Fastan varar i 40 dagar och börjar på måndagen efter fastlagssöndagen, alltså två dagar före den västkyrkliga fastan, som börjar på askonsdagen. Under stora fastan förväntas man avstå från mat från ryggradsdjur. Man får dock äta fisk på Jungfru Marie bebådelsedag och på palmsöndagen.

Två av prästerna vid fottvagningsgudstjänsten i Uspenskijkatedralen, Helsingfors. Fotograf: K Peter Dahlström

Mitt påskfirande i Helsingfors börjar på skärtorsdagen med fottvagningsgudstjänsten i Uspenskijkatedralen. Biskopen tvättar symboliskt tolv prästers fötter. (Egentligen är det bara högerfoten som tvättas.

På kvällen deltar jag i liturgin i Huskyrkan vid Elisabetsgatan. Det är en kyrka, som är belägen högst upp i ett av församlingen ägt hus. Där firas gudstjänster på svenska och engelska. Det var på skärtorsdagen som nattvarden instiftades.

Gudstjänsten på stora fredagen (långfredagen) är en begravningsgudstjänst och prästen, som representerar Kristus, går fram till Kristi grav, som representeras av en kista. Sedan utför prästen, diakonen och de församlingsmedlemmar som kan och vill tre prostrationer (den bugning till golvet som de flesta nog förknippar med islam, men som har förekommit sedan fornkyrklig tid) vid kistan. Trots allvaret lyser ändå glädjen igenom. Redan på stora fredagen blickar man framåt mot den uppståndelse man vet ska komma.

Påskafton är en stilla dag för ortodoxa. Det är inte ovanligt att vila på kvällen för att orka med påsknattens gudstjänst. I Huskyrkan börjar den kl. 23:30. Efter en kort inledning går församlingen ned till porten och i procession runt huset. Först går en ung kvinna och strör ut rosenblad på marken. Sedan samlas deltagarna vid porten för textläsning och förkunnandet att Kristus är uppstånden. Åter uppe i kyrkan väntar en lång gudstjänst, som brukar vara slut kring kl. 3 på morgonen. Det är en gudstjänst på svenska, engelska och andra språk. De senaste åren har fler arabisktalande kristna kommit till Helsingfors.

När liturgin är slut, väntar en måltid i församlingssalen. Då dukas det upp lammstek, rödvin, pascha och annat gott, som hör påsken till. En av prästerna brukar ljudligt öppna flaskor med skumvin, som champagne kallas i Finland, samtidigt som han förkunnar: ”Kristus är uppstånden!” Vid kl. 5 på morgonen brukar jag vara tillbaka på hotellet.

Påsknattsgudstjänsten är årets höjdpunkt, och det firas inte någon mer gudstjänst på påskdagen med undantag för en kortare eftermiddagsgudstjänst kl. 17 i Uspenskijkatedralen. Till måndagens liturgi brukar många familjer komma, och på tisdagen ordnas gudstjänster för skolbarn. Då kommer de med sina lärare, som uppfostrar dem och ser till att de tar nattvarden på ett sätt som hade varit uteslutet i Sverige. För mig brukar tisdagen bli en möjlighet att se någon kyrka, som jag inte har besökt tidigare. Förra året åkte jag till Träskända.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-11, 23:48
#1

Före fottvagningen i Uspenskijkatedralen, Helsingfors den 28.3.2013. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 15:59
#2

Fottvagning i Uspenskijkatedralen, Helsingfors den 17.4.2014. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 16:04
#3

Fottvagningsgudstjänst i Uspenskijkatedralen, Helsingfors 18.4.2019. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 16:06
#4

Efter fottvagningsgudstjänsten i Uspenskijkatedralen, Helsingfors välsignade ärkebiskopen deltagarna. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 16:10
#5

Skärtorsdagens fottvagningsgudstjänst i Uspenskijkatedralen, Helsingfors är över. Vilken dag det är kan man dock se på dagens ikon, som är placerad centralt i kyrkan. (Det är alltså inte samma ikon som alltid finns på den platsen.) Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 16:53
#6

Stora fredagen (långfredagen) är en allvarsam dag i den ortodoxa kyrkan. Många ortodoxa avstår från mat eller äter endast litet. Gudstjänsten gestaltar Kristi död. Denna dag är ingen särskild ikon framlagd i kyrkan. I stället är Kristi grav förberedd. Dickursby ortodoxa kyrka 19.4.2019. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 16:56
#7

Ortodoxa gudstjänster kan i någon mån beskrivas som ett liturgiskt skådespel. Det finns en djupare symbolik än man är van vid i västlig tradition. Prästen, som representerar Kristus, går under ett bårtäcke fram till graven. Dickursby ortodoxa kyrka 19.4.2019. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 16:58
#8

Kristus är begravd. Efter detta har präster, diakoner och gudstjänstdeltagarna visat sin vördnad med tre prostrationer. Dickursby ortodoxa kyrka 19.4.2019. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 17:10
#9

Årets höjdpunkt i den ortodoxa kyrkan är påsknatten, då det glada budskapet om Kristi uppståndelse förkunnas. I Helsingfors firas påsknattsliturgin på svenska och engelska i Huskyrkan, en kyrka belägen högst upp i församlingens hus vid Elisabetsgatan. 7.4.2012. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 17:21
#10

Efter liturgin intas en måltid i församlingssalen. I Huskyrkan brukar den börja kring kl. 3 på påskdagens morgon. De, som i stället ska inta påskmåltiden i hemmet, kan ta med mat och vin till kyrkan, för att få det välsignat av prästen. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 17:26
#11

Påskveckan kallas i ortodox tradition för ljusa veckan och dagarna således ljusa måndagen, ljusa tisdagen och så vidare. Då är det ofta procession runt kyrkan efter liturgin. Då kommer också många skolbarn. Procession runt Uspenskijkatedralen, Helsingfors 21.4.2014. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 17:28
#12

Välsignande av deltagarna efter procession runt Uspenskijkatedralen, Helsingfors 6.4.2015. Fotograf: K Peter Dahlström

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 17:43
#13

Påskens glädjebudskap upprepas om och om igen: Kristus är uppstånden! Kristus nousi kuolleista! På ryska heter det Христос Воскрес, och det är förklaringen till att man också i Finland kan se bokstäverna XB i ortodoxa kyrkor under påsktiden.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 17:50
#14
Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-04-20, 17:50
#15

Liturgin i Huskyrkan på palmsöndagen, 5.4.2020. I ortodox tradition ber man böner i kyrkan före den egentliga gudstjänsten. Den börjar först cirka 3:30 med orden: ”Välsignat är Faderns och Sonens och Den Helige Andes rike nu och alltid och i evigheters evighet.” https://m.youtube.com/watch?v=TLWNzPhxEHc

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2020-04-10, 08:05
#16

I år firas gudstjänsterna utan besökare. Yle har gjort ett reportage från Hangö, som också beskriver hur det brukar vara. En diakon sjunger några av sångerna. https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/09/det-kanns-litet-vemodigt-ortodoxa-i-hango-kan-inte-fira-paskgudstjanst-som

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Upp till toppen