Etiketterkulturmusikfilmkonst
Läst 1655 ggr
KPD
KPD 
2018-08-30, 16:53

Amos Rex

Amos Rex är ett konstmuseum i Helsingfors. Amos Andersson (1878 - 1961), som inte efterlämnade några arvingar, testamenterade sin kvarlåtenskap till Föreningen Konstsamfundet. Hans konstsamling blev grunden för Amos Anderssons konstmuseum, som 1965 öppnades vid Georgsgatan i Helsingfors. Museet har nu flyttat in i nya lokaler i Glaspalatset. I samband med detta har museet bytt namn till Amos Rex efter den gamla biografen Rex i Glaspalatset. Byggnaden vid Georgsgatan renoveras och kommer att återöppnas som husmuseum. ”I Amos Rex utställningsprogram ingår det nyaste av den ofta tekniskt experimentella samtidskonsten, 1900-talets modernism och forna kulturer. Amos Rex vill presentera intressant och ambitiös konst med inspiration och livsglädje. Avsikten är att det förflutna, nuet och framtiden ska producera unika upplevelser och överraskande möten under markytan, på marknivå och på filmduken.” https://amosrex.fi/sv/


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

KPD
KPD 
2018-08-30, 17:03
#1

Hufvudstadsbladet 27.8.2018: ”Djungeln är färgstark och digital – Amos Rex invigs på torsdag” https://www.hbl.fi/artikel/djungeln-ar-fargstark-och-digital-amos-rex-invigs-pa-torsdag/


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

KPD
KPD 
2018-08-30, 17:06
#2

Yle 27.8.2018: ”Konstmuseet Amos Rex öppnar sina dörrar” https://svenska.yle.fi/artikel/2018/08/27/konstmuseet-amos-rex-oppnar-sina-dorrar


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

KPD
KPD 
2018-09-03, 03:42
#3

Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

Upp till toppen