Etiketterkulturmusikfilmkonst
Läst 998 ggr
KPD
KPD 
2018-08-30, 16:28

Glaspalatset

Glaspalatset i Helsingfors ritades av de unga finska arkitekterna Viljo Revell, Heimo Riihimäki och Niilo Kokko. Det uppfördes 1936 inför de olympiska spelen i Helsingfors, vilka först var planerade till 1940. På grund av andra världskriget kom dessa dock att hållas först 1952. Ursprungligen sågs byggnaden som ett provisorium. Nu anses den vara en av de finaste exemplen på funktionalism i Helsingfors. Byggnaden renoverades på 1990-taletmed stöd av EU. År 2014 ingick Helsingfors stad ett avtal med Konstsamfundet om att bilda Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors med Konstsamfundet som majoritetsägare. Det svensspråkiga inflytandet visas bland annat genom att det svenska namnet står överst i loggan. I byggnaden finns bland annat restaurang Lasipalatsi (som endast har finskt namn). I augusti 2018 öppnade konstmuseet Amos Rex, som ersätter Amos Anderssons konstmuseum vid Georgsgatan. Museet är till stor del byggt under Glaspalatstorget, men onfattar också den gamla biografen Rex. https://www.glaspalatset.se/sv https://www.ravintolalasipalatsi.fi/?lang=sv https://amosrex.fi/sv/


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

Upp till toppen