Etiketterhistoriaartikel
Läst 3682 ggr
KPD
KPD 
2018-01-16, 21:00

Tavastehus

Tavastehus är en stad i Egentliga Tavastland, vilken har fått sitt namn efter det slott som sannolikt började uppföras under slutet av 1200-talet.

Tavastehus är en stad i Egentliga Tavastland belägen mellan Helsingfors och Tammerfors. Staden, som har något mindre än 70 000 invånare, är enspråkigt finsk. I begränsad omfattning erbjuds dock service på svenska.

Tavastehus slott.

Upphovet till Tavastehus är den borg som sannolikt började uppföras under senare delen av 1200-talet som ett led i konsolideringen av det svenska riket. Den omtalas första gången 1308. Tavastehus slott har under seklerna undergått flera ombyggnader. Det användes som fängelse 1837 - 1972. Idag förvaltas slottet, som är ett av Finlands medeltida riksslott, av Museiverket.

Nämnas bör, att Sverige redan omkring 1240 erövrade fästningen Hakoinen cirka 15 km söder om platsen där Tavastehus kom att anläggas. Denna borg fick namnet Tavasteborg.

Tavastehus kyrka från 1798 ritad av J. L. Deprez.

En köping växte fram norr om Tavastehus slott, men bebyggelsen kom senare att flyttas till södra sidan. Under Per Brahe fick Tavastehus stadsrättigheter 1639, men staden förblev länge mycket liten. År 1831 eldhärjades staden och tre fjärdedelar av bebyggelsen ödelades. Såväl slottet som kyrkan klarade sig dock.

Tavastehus blev residensstad 1776, vilket den förblev tills länen avskaffades 2009. Sedan 2010 har Regionförvaltningsverket i Södra Finland sitt huvudkontor i staden. Den första järnvägen i Finland anlades 1862 mellan Helsingfors och Tavastehus. Den förlängdes 1876 till Tammerfors.

Bland framstående personer som är födda i Tavastehus kan nämnas kompositörenJean Sibelius.

Ordet tavast kommer troligen av det finska tausta (bakgrund, bakomliggande område). Tavastland skulle alltså vara landet bortom Finland.


Värd för Finland ifokus, medarbetare på Ryssland ifokus.

  • Redigerat 2021-08-19, 11:15 av Magi-cat
  • Redigerat 2021-10-07, 10:11 av KPD
Upp till toppen