2020-05-11 08:53 #0 av: Magi-cat

Grattis! BlommaPokal

"Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Lärarna har utvecklat nya sätt att möta sina elever för att trygga deras rättigheter till inlärning även i undantagsförhållanden. Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välmående."

"- Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning till Finlands grundskolelärare är ett tack för att det för samhället så betydelsefulla och för den finländska välfärden så viktiga skolsystemet anpassade sig snabbt till den nya situationen. Lärarnas insats har varit nödvändig för att elevernas skyldighet och samtidigt rätt till inlärning förverkligas också i undantagsförhållanden, "

https://www.rodakorset.fi/nyheter/20200508/roda-korsets-utmarkelse-humanitar-handrackning-tilldelas-grundskolelararna-i