2019-09-20 14:19 #0 av: Magi-cat

I Helsingfors strävar man efter grönt tänk i alla detaljplaner. Gröna tak är ett sätt.

"Med gröna tak kan man spara in på värmekostnader och man behöver inte kyla ner stora byggnader lika mycket under sommarhalvåret. De gröna taken kan lagra värme i stället för att transportera värmen in i byggnaden.

Utöver de ekonomiska fördelarna är det ändå de ekologiska fördelarna som är de huvudsakliga fördelarna.

– Genom att välja rätt växter kan man främja insekternas trivsel. Till exempel om man väljer fettknoppar som pollinerande insekter tycker om så lockar man dem till de gröna områdena, berättar Luomanen."

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/16/manniskor-och-insekter-mar-bra-av-gronomraden-i-staderna-i-ett-vaxande