2019-05-13 12:19 #0 av: KPD

Vid Helsingfors universitet anordnades den 9.5.2019 en workshop med namnet ”Pedagogik och språklig diversitet - Där språken möts” om hur man skulle bibehålla tvåspråkighet bland studenter på Helsingfors universitet.

https://peterosterbergphd.blogspot.com/2019/05/hur-man-bibehaller-tva-sprakighet-bland.html?m=1&fbclid=IwAR1aCbLu_TbMxhwfSGGLKN1kNy1wlaHasbpWPLv7yzoRnvd0wYl8ZOifkfw