2018-12-27 10:29 #0 av: KPD

Vanda strax norr om Helsingfors planerar för spårväg enligt en artikel i Hufvudstadsbladet. Vandabanan är tänkt att byggas från flygplatsen via bland annat Dickursby och Håkansböle till Mellungsbacka. Linjen blir en ”tvärbana”, som skulle ansluta till järnvägen vid flygplatsen och Dickursby, samt till metron i Mellungsbacka.

Sträckan är 20 km. Medelavståndet mellan hållplatserna 800 meter. Spårvagnarna, som ska ha samma färg som de i Helsingfors får en största tillåtna hastighet på 70 km/tim. Snittfarten beräknas till 24 km/tim. Någon uppgift om spårvidd finns inte i artikeln.

Reaktionerna har varit positiva. Längs Vandabanan planeras nya bostäder med en sammanlagd yta på tre miljoner kvadratmeter. Det formella beslutet förväntas tas 2021. Byggstarten är planerad till 2025 och trafikstarten till 2030.

https://www.hbl.fi/artikel/vandabanan-ger-flygplatsen-sparvagn-2/