2018-10-24 22:09 #0 av: KPD

Lördagen den 3.11 kommer Finska Ortodoxa församlingen i Sverige att fira liturgin på karelska för första gången i Sverige. Den dagen firas Karelens upplysares fest, och samtidigt firar församlingen sitt 60-årsjubileum. Festliturgin leds av ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland.

Finlands Ortodoxa kyrka har tidigare översatt Chrysostomosliturgin (den i ortodoxa kyrkor vanligaste gudstjänstordningen) till svenska, och senare har den även översatts till karelska.

http://www.ortodox-finsk.se/kalender/