2018-10-10 08:20 #0 av: Magi-cat

Trädgårdsmästaren Leif Blomqvists arbete bär frukt och nu prisas han av Marthaförbundet.

"Har du frågor om bär- och fruktträd? Då ska du enligt Marthaförbundet vända dig till trädgårdsmästaren och pomologen Leif Blomqvist i Pedersöre. På tisdagen belönades han för sitt arbete genom att utses till årets matkulturstipendiat."

Leif kan allt om fruktträd:

"ack vare Blomqvist finns det i dag ett stort utbud vinterhärdiga fruktträd som klarar vårt klimat, även i de norra delarna av landet. Genom förädling av gamla fruktsorter har han även gjort en kulturgärning, då han lyckats bevara gamla fruktsorter. Hans engagemang för inhemska frukter och bär syns inte minst i utbudet på plantskolan i Lepplax, Pedersöre, men också i entusiasmen att dela med sig av kunskap, nationellt såväl som internationellt, genom föreläsningar och genom sitt författarskap. Genom sitt arbete bidrar Blomqvist till ökad uppskattning för och efterfrågan på inhemska frukter och fruktträd, vilket är helt i linje med Marthaförbundets arbete för en hållbar livsstil." "

https://martha.fi/sv/start/article-89465-65717-leif-blomqvist-arets-matkulturstipendiat