2018-10-03 21:25 #0 av: Magi-cat

Solpaneler på hustaken är en allt vanligare syn i och kring Vasa. Antalet små solcellsanläggningar inom Vasa Elnäts distributionsområde väntas glädjande nog fördubblas under detta år.

Förra året gick den småskaliga produktionens sammanlagda kapacitet i Finland upp till 66 megawatt.

källa: Nette 2018:02