2018-09-27 00:01 #0 av: KPD

Hufvudstadsbladet genomför en gallup om i vilken omfattning läsarna inleder samtal på svenska i Helsingfors.

https://www.hbl.fi/artikel/gallup-var-kan-man-fa-svensk-service-i-helsingfors/