Samhälle och politik

Kungen av Finland

2018-08-29 18:00 #0 av: Magi-cat

Historia är verkligen något som tar sig oväntade vändningar ibland. Särskilt när man tittar i backspegeln.

Tänk att för snart 100 år sedan hade Finland - nästan - en tysk kung, ett beslut som inte verkade vare sig genomtänkt eller enhälligt.. 

I oktober 2018 valdes tyske prins Fredrik Karl av Hessen till kung, en post han dock aldrig tillträdde utan avsade sig i december samma år efter att Tyskland förlorat i kriget.
Det var då inte längre aktuellt med en kung, särskilt när Finland sökte acceptans för sin självständighet även hos 1 vk:s segrarmakter.

"Valet av en tysk prins till kung av Finland ämnade bekräfta banden mellan Finland och kejsardömet Tyskland, som hade hjälpt den vita sidan i inbördeskriget och som vid tiden för kungavalet ännu inte hade förlorat första världskriget. Möjligen fanns rent av tankar på att Finland skulle bli ett tyskt protektorat. Fredrik Karl hade en son som skulle bli en lämplig tronföljare. Fredrik Karl var dock själv tveksam till att bli finländsk kung. Han ansåg Finlands regeringsform som föråldrad och ifrågasatte det sätt han blivit vald på."

Den republikanska regeringsformen genomdrevs sedan 1919.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrik_Karl_av_Hessen

"Prinsen som inte fick bli kung..."

https://www.hbl.fi/artikel/finlands-kung-stannade-i-tyskland-men-moblerna-finns-kvar/

Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade Fenomen. 

Anmäl
2018-08-29 19:17 #1 av: KPD

Detta är en mycket okänd del av Finlands historia. Eftersom Sverige avträdde den östra rikshalvan innan 1809 års regeringsform hade trätt i kraft, förblev 1772 års regeringsform, vilken hade skrivits av Gustav III, gällande i Finland. Ryssland kom att under litet mer än hundra år administrera ett stycke gustavianskt Sverige.

Vid självständigheten förrättade således Finland kungaval i enlighet med 38 § i 1772 års regeringsform:

”Riksens Ständer böra ej undandraga sig at sammankomma, tå the af Kongl. Maj:t blifva kallade, på then ort och tid, som them antydes, at ther rådslå med Kongl. Maj:t om the ärender, för hvilka Kongl. Maj:t them sammankallar, och bör ingen, för hvad ordsak thet vara må, hafva magt, at kalla Riksens Ständer til allmän Riksdag, utan Kongl. Maj:t allena; undantagandes i Konungens omyndiga år, tå Thes Förmyndare utöfva thenna rättighet; Men skulle Thronen blifva ledig genom hela Konungahusets utgång på Svärds-sidan, (för hvilken olyckeliga händelse then Nådige Guden Oss förskona ville,) så äro Riksens Ständer skyldige, förutan någons Sammankallelse, then Trettionde dagen efter then siste Konungens död, sjelfmante uti Stockholm sig infinna, lika som Vår Förening af then 23 Junii 1743 förmäler, med utsättande af thet straff en sådan skall undergå, som vid thetta tilfälle med stämplingar och sammangaddningar torde biuda til något intrång uti Ständernas Fria val at göra. Vid then olyckeliga händelsen åligger Riddarhus Föreståndarne, Dom-Capitlet i Upsala och Magistraten i Stockholm sådant genast uti alla landsorten til vederbörandes efterrättelse at allmänt kungöra; och som Landshöfdingarne tå äro pliktige, hvar å sin ort, sådant dödsfall them, som i Länet bygga och bo, at berätta; så lära så många inom then föresatte tiden kunna inställa sig, at Riksens frihet af them förmår skyddas och försvaras, samt ett nytt Konungahus utväljas.”

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.