2018-05-11 19:42 #0 av: KPD

Sveaborg började byggas på 1740-talet. Fästningen erövrades av Ryssland 1808. Den 12 maj 1918 övergick den till det självständiga Finland.

"Efter det finska inbördeskriget var Sveaborg ett fång- och arbetsläger för röda fångar, och som mest fanns det 8 000 fångar i fästningen. Fånglägret stängdes i mars 1919.

Försvarsmakten höll till på Sveaborg fram till 1972, då fästningen fick en civilförvaltning. Försvarsmaktens sjökrigsskola finns dock fortfarande kvar på ön."

https://www.hbl.fi/artikel/sveaborg-firar-100-ar-som-finsk-fastning/