2018-03-03 20:06 #0 av: KPD

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har valt en ny ärkebiskop, nämligen biskopen i Esbo stift, Tapio Luoma. Avgörande tros ha varit hans mer försiktiga hållning till samkönade äktenskap, medan motkandidaten, biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, ansåg att kyrkan borde ompröva synen på äktenskapet.

https://evl.fi/pressrum/nyheter/-/items/item/18402/Tapio+Luoma+valdes+till+ny+arkebiskop

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/03/01/aktenskapsfragan-kan-ha-avgjort-arkebiskopsvalet

I första omgången deltog fem kandidater:

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/02/04/vem-blir-finlands-nya-arkebiskop-har-ar-de-fem-kandidaterna