2018-02-22 09:06 #0 av: KPD

Svensk tveksamhet kan medföra, att såväl Finland som Sverige blir utan miljardbidrag från EU till järnvägsinvesteringar.

I norrlandslänen och i den finska regeringen arbetar man för att den Botniska korridoren (sträckan Stockholm – Haparanda/Torneå - Helsingfors, samt sträckan Luleå – Narvik) ska bli en del av EU:s högst prioriterade järnvägsnät, Trans-European Transport Networks, TEN-T.

EU-kommissionen ska lägga fram sitt förslag före sommaren. Då Sveriges regering inte vill ge besked förrän i april, kan det bli försent att få med den Botniska korridoren. För Finlands del skulle det innebära, att infrastrukturinvesteringen inte genomförs, uppger kommunikationsminister Anne Berner.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/finnkamp-om-tagmiljarder-fran-eu