2018-01-20 10:53 #0 av: KPD

I den finländska statsbudgeten finns posten "Överföringar till Åland" med 265,3 miljoner euro, men några intäkter från Åland särredovisas inte. De olika skatter, som erläggs på Åland, läggs samman med skatterna från övriga Finland. Trots att Åland har egna registreringsskyltar på bilarna, är t.o.m. bilskatten ihopklumpad med övriga Finlands.

Om detta skriver Mats Löfström, som är Ålands riksdagsledamot och andre vice ordförande i svenska riksdagsgruppen, i Hbl.

https://www.hbl.fi/artikel/overforingar-till-aland/