2017-08-17 11:02 #0 av: KPD

Den 8.11.2017 håller professor Henrik Meinander ett föredrag med titeln "Revolutionernas Finland" på Kungl. Biblioteket i Stockholm.

"Efter oktoberrevolutionen i Ryssland år 1917 förklarade sig Finland självständigt. Då hade landet varit under ryskt herravälde sedan 1809.

Det självständiga Finlands 100-årsjubileum når kulmen på årsdagen den 6 december 2017. Men under hela året har det utkommit flera översiktsverk och undersökningar om landets öden under åren 1917–1918."

http://www.kb.se/aktuellt/evenemang/2017/Revolutionernas-Finland/