2016-09-13 10:38 #0 av: Magi-cat

På bl.a. Brändö bibliotek i Vasa har man läshundar som barnen kan läsa för.Hund

"Läshundsverksamheten är en etablerad verksamhetsform på många håll i Norden och man har haft goda erfarenheter av verksamheten även i Finland. Läshundsverksamheten är en mångsidig form av pedagogisk verksamhet, vars avsikt är att speciellt hjälpa barn med lässvårigheter. Barnet får i lugn och ro och i sin egen takt läsa högt för hunden. Hunden lyssnar utan att döma eller kritisera så barnet känner sig tryggare i sin läsning. Läshundar inspirerar och väcker läsintresse i alla åldrar. Speciellt nyttigt är verksamheten för invandrarbarn, introverta och blyga barn samt pojkar som inte visat något större läsintresse tidigare. Läshundar stärker inte enbart barns läsförmåga utan också den empatiska förmågan."

http://hankkeet.kirjastot.fi/projekt/l%C3%A4sgl%C3%A4dje-med-l%C3%A4shundar

Gulligt tycker jag. Det finns även på en del bibliotek i Sverige.