Om sajten och ifokus

Bilder av konst på nätet

2016-04-05 08:15 #0 av: Magi-cat

HD har beslutat att det är olagligt att sprida bilder på nätet av offentliga konstverk. (Om man inte har upphovsmännens tillåtelse, vilket man med all sannolikhet  inte har.)

Det här är en allvarlig begränsning i det offentliga rummet. Vi måste alltså nu även tänka på att inget offentligt konstverk skymtar i de semesterbilder vi lägger upp på offentliga medier. 
Eller på ifokus....

Här är det så ordnat att det är sajtvärden som har det fulla ansvaret för allt som publiceras, bilder och text.

Nu har sajtvärden också, tydligen, ansvar att granska bilder för att se om det är något konstnärligt verk som skymtar i bilden.

Den här lagen är otidsenlig och en begränsning för individen, men den är vad vi har att förhålla oss till.

http://www.svt.se/kultur/konst/brottsligt-sprida-bilder-av-offentligt-konst-pa-natet

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-05 08:22 #1 av: tlover

Vi får försöka hålla koll åt varandra. Alltså säga till om vi ser nått.

Skulle du köpa ekologiskt te?
Svara gärna på min enkät

Anmäl
2016-04-05 08:22 #2 av: Magi-cat

Här är själva domen:

http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Hogsta-domstolen-avgor-tvist-om-internetbilder-av-konstverk/

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-05 08:24 #3 av: Magi-cat

#1 Visst, men eftersom inte ens HD kan säga exakt vad som gäller...

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-05 08:28 #4 av: tlover

#3 Tyvärr är det väl alltid så, dom kan ta beslut men inte förklara så att man kan följa det utan man märker det först då man är anmäld Ledsen

Skulle du köpa ekologiskt te?
Svara gärna på min enkät

Anmäl
2016-04-05 09:38 #5 av: Magi-cat

Blir bara så trött...Ledsen

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-05 09:56 #6 av: Dioramabyggare

Knepig fråga... och vad händer om det på någon bild som läggs ut på Internet finns/syns graffiti?; räknas graffiti som konstverk i lagens mening?

Funderar

Anmäl
2016-04-05 10:00 #7 av: Magi-cat

#6 Jag är rädd för att det inte finns något svar på den frågan heller.

Men i praktiken lär väl inte graffiti-konstnären resa några anspråk, så...

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-06 08:29 #8 av: KickiG

Men betyder det här alltså att man inte kan lägga upp några bilder alls där någon staty eller dylikt finns? Eller gäller det bara om man samlar infon i någon databas där det är fritt fram för alla att ta bilder i bruk? Jag förstod inte riktigt texten.

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2016-04-06 08:34 #9 av: Magi-cat

#8 En fråga som ingen kan besvara är om ifokus kan räknas som databas.

Det är just det, osäkerheten. Domen är syftar förstås till att komma åt stora databaser, som wiki, som tjänar pengar på bilderna. Men hur och om "vi vanliga" kan drabbas vet tydligen ingen.

(Jag är arg så jag hoppar jämfota.)

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-06 15:15 #10 av: JazzBass

Jag tycker att om ett konstverk uppförs på offentlig plats, får man som konstnär räkna med att det kommer att avbildas på fotografier. Om jag vore konstnär, så skulle jag vara mest glad om folk spred bilder av mina konstverk för att öka intresset för dem, så jag förstår verkligen inte vad konstnärerna har för intresse i att begränsa fotografering av deras offentliga konstverk.

Dessutom kan man fråga sig vad ett konstverk är. Räknar man enbart med skulpturer och diverse märkliga installationer som nått den luddiga definitionen på verkshöjd? Vad gäller i så fall för de byggnader som formgivits av en arkitekt som kan anses som konstverk? Eller t.ex. det välkända mönstret på Sergels torg?

Jag tror inte man behöver bry sig så väldigt mycket om den här domen i praktiken, om man nu inte fotat konstverken med det primära syftet att avbilda just konstverken, sprida dem och upprätta en databas på dem som Wikimedia gjort.

Själv har jag tagit en del bilder på konstverk, men ganska sällan eftersom jag strävar efter att själv skapa konst med mina fotografier snarare än avbilda andras konst. Här är dock en bild som jag tog ifjol som jag tyckte blev lite rolig. Har inga som helst planer att ta bort den bilden heller.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus

Anmäl
2016-04-06 17:30 #11 av: KPD

#0 Även om det inte är helt klart vad som gäller, bör vi inte övertolka domen.

1:o Upphovrätt gäller till utgången av 70:e året efter upphovmannens död. Alla verk vars upphovsman avled senast 1945 är alltså fria. Det betyder inte att någon annans bild av ett sådant konstverk skulle vara fri, eftersom det fotografiska verket i sig är skyddat.

2:o Att ett konstverk finns i bakgrunden på en bild utgör heller inget hinder.
"20 a § Var och en får genom film eller televisionsprogram framställa och sprida exemplar av konstverk, framföra konstverk offentligt och överföra konstverk till allmänheten, om förfogandet är av underordnad betydelse med hänsyn till filmens eller televisionsprogrammets innehåll. Motsvarande förfoganden får göras vad gäller konstverk som förekommer i bakgrunden av eller annars ingår som en oväsentlig del av en bild."
Kanske går gränsen när man ställer upp sig vid konstverket, för att bli fotograferad.

3:o Det finns heller inget hinder att fotografera konst utomhus på allmän plats.
"24 § Konstverk får avbildas
1. om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus,"

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-04-07 07:58 #12 av: Magi-cat

Vad vi än tycker och tror är det mycket vi inte vet. HD:s dom gör ingenting enklare utan vi får bara mer osäkerhet runt det offentliga rummet och vad vi får och inte får beträffande spridande av bilder. Ingenting är så säkert att vi garanterat går fria nu och för all framtid. Fältet har lämnats öppet för tolkningsfrågor.

- Det är enligt HD-domen tillåtet att fotografera och sprida allmän konst i begränsad omfattning. 
(Vad är begränsad omfattning? En tolkningsfråga!)

- Att sprida bilderna digitalt via en databas är enligt HD:s dom inte tillåtet. Om det finns ett kommersiellt syfte eller inte spelar ingen roll!
(Är en tråd på ifokus att jämställa med en databas? Ingen vet, det är en tolkningsfråga!)

Vi ska INTE vara säkra på att domen inte påverkar oss.

Inte ens justitierådet kan säga vad exakt som gäller: (min fetning)

"Får jag som privatperson fortfarande lägga upp bilder på statyer på till exempel Facebook och Instagram? Detta vill inte Högsta Domstolen uttala sig om:

– Vad vi har dömt avser det här målet, en databas med fotografier som inte är tillåtet att överföra eller tillgängliggöra för allmänheten. Men hur man ska se på Facebook och Instagram det vill jag inte uttala mig om eftersom det inte var uppe i detta målet, säger Lars Edlund, justitieråd på Högsta Domstolen." (ur SVT-länken)

Det öppnar för tolkning:

"Anna Troberg gör en mer dramatisk tolkning av beslutet:

– Självklart säger Bildupphovsrätt att det bara gäller oss nu, men den här typen av organisationer brukar det förr eller senare börja gälla individer, det är så vi ser det, säger hon." (ur SVT-länken)

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-07 08:04 #13 av: KickiG

Det som gör det ännu mera intressant är att internet går över landsgränser. Jag antar att HDs beslut gäller mig (finländsk medborgare bosatt i Finland) här på i Fokus eftersom i Fokus är svenskt.

Men hur skulle de kunna påverka Facebook och Instagram? Måste de kontrollera varje användares nationalitet? Går gränsen vid om konstverket är i Sverige eller svenskt? Om en italienare lägger upp en bild på en svensks vägg, är det då olagligt?

Hur skall gemene man kunna följa en lag om inte ens lagstiftarna vet vad de menar med den?

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2016-04-07 08:04 #14 av: Magi-cat

#11 Var citerar du ifrån?

Domen tar alltså inte upp någon 70-årsgräns. Även om konstnären själv är död sedan länge, kan någon annan förvalta rättigheterna.

(Eller varumärket. Som Mumin-figurerna som i princip inte får fotograferas och läggas ut.)

Den nya domen i HD ställer allt i en ny dager av osäkerhet.

Att vi får fotografera för eget bruk lär väl fortfarande gälla. Men att sprida fotot vidare i sociala medier - det är osäkert numera.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-07 08:09 #15 av: Magi-cat

#10 Ja, visst är det knepigt!

Personligen tror jag INTE att konstnärerna ligger bakom detta, de är säkert som du säger glada om deras verk sprids så mycket som möjligt. Dessutom har de väl redan fått betalt av den kommun som anlitat dem. Det borde vara i allas intressen om verket sprids!

Det är något annat som ligger bakom, frågan är vad. Om det kanske är en anpassning och "harmonisering" mellan olika EU-krav som det står lite om i domen....Vem som nu skulle ha glädje av det...Galen

Fin bild! Tummen uppSkrattar

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-07 10:03 #16 av: KPD

#11 Det föll tyvärr bort. Jag citerade Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk ("upphovsrättslagen"), alltså den lag HD har haft att pröva.

Att HD inte nämner 70-årsgränsen är inte konstigt, eftersom lagtexten inte citeras i domar. När det gäller litteratur, förekommer ibland nyutgivning, när ett verk blir fritt 70 år efter författarens död. Här är ett av de mera omtalade exemplen:
http://www.svd.se/nu-ges-mein-kampf-ut-pa-tyska-igen

Ett varumärke är något annat. Det medför ensamrätt att producera något. Endast Volvo kan sälja nya bilar under namnet Volvo, men alla som har köpt en Volvo får sedan skriva i en annons, att det är en Volvo de säljer vidare. På samma sätt kan jag lägga ut Muminmuggar till försäljning och då även avbilda dem, men jag får inte tillverka egna och sälja.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-04-07 10:15 #17 av: KPD

Det är inte helt ovanligt, att såväl konstnärer som museer säljer vykort av skulpturer och andra konstverk. Det kan alltså finnas ett ekonomiskt intresse av att bilder av konstverk inte sprids.

En allmän plats behöver inte vara offentlig. Det kan handla om platser till vilka allmänheten har tillträde, t.ex. ett bankkontor eller ett försäkringsbolag. Det är då ändå en begränsad mängd människor som kommer att se verket. Om bilder av sådana verk samlas i en databas, där man lätt finner dem, kan det minska möjligheten att ge ut en bok med bilder av konstnärens verk.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-04-07 10:26 #18 av: Magi-cat

Det är fortfarande spekulationer och inte ens jurister vet vad som gäller eller hur och om det kommer att drabba oss "vanliga".

#17 "Om bilder av sådana verk samlas i en databas, där man lätt finner dem, kan det minska möjligheten att ge ut en bok med bilder av konstnärens verk."

Det där är redan för sent när "allt" finns digitalt. Det "borde" inte finnas underlag för böcker alls, men det gör det, och bokutgivningen t.o.m. ökar.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-07 11:17 #19 av: KPD

#18 I #17 funderade jag litet över skälen till domen. #16 är däremot inga spekulationer. Upphovsrätten är tidsbegränsad.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2016-04-07 11:32 #20 av: Magi-cat

...och inte ens jurister vet hur domen exakt kommer att inverka på vår publicering av bilder där konst kan ha insmugit sig...

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-07 11:43 #21 av: Magi-cat

Vi kommer inte längre här och nu, men vi måste hålla ögonen på sakens vidare utveckling.Vilar huvudet i handen

Det är mycket här som ter sig alldeles orimligt och jag undrar om HD verkligen tänkt till ordentligt....

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2016-04-07 11:49 #22 av: Magi-cat

#13 Sorry, missade ditt inlägg!

Jag tror tyvärr ingen kan svara på de där frågorna. Inte förrän någon ställs till svars blir det en prövning och jag hoppas verkligen de då riktat blickarna på något allvarligare än semesterbilder på Facebook eller trådar på ett diskussionsforum...

"Hur skall gemene man kunna följa en lag om inte ens lagstiftarna vet vad de menar med den?"

Någonting i den stilen frågar jag mig också. Glad

Tills vidare får vi väl ha is i magen och hoppas på det bästa eller vad man nu ska säga....Regnar Samt att sunt förnuft råder ändå.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.