Språk

Inlärningen gagnas av flera språk

2016-02-26 07:40 #0 av: Magi-cat

I Finland har man stor erfarenhet av tvåspråkighet, dess möjligheter, utmaningar och hot.

Vad menas egentligen med modersmål? Kan man ha flera?

Är mer samarbete modellen eller kväver det minoritetsspråket? 

"Enligt Karjalainen borde skolan stöda tvåspråkiga elever mer än idag. Se möjligheter istället för hot, är hennes uppmaning till dem som oroar sig för svenskans ställning i en allt mer tvåspråkig skolmiljö:

- Det ät klart att det finns modeller som inte är nyttiga för minoritetsspråket. Men är det en orsak till att inte försöka skapa modeller som skulle stöda båda språken? Istället för att skilja åt språkgrupper kunde vi ha mer gemensamt. Och då anser jag inte att vi ska slopa det svenskspråkiga skolsystemet, jag stöder nog det, men samtidigt kunde man hitta modeller där man samarbetar mer."

Ett tvåspråkigt gymnasiecampus, det första i Finland, har nyligen öppnats i Vasa.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/26/inlarningen-gagnas-av-att-anvanda-fler-sprak

Hjärta "Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det." (Nalle Puh)

Anmäl
2016-02-26 07:43 #1 av: Magi-cat

Hur fungerar samarbete i det här fallet i praktiken? Förlorar eller vinner minoritetsspråket på det?

Hjärta "Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det." (Nalle Puh)

Anmäl
2016-02-26 09:00 #2 av: KickiG

Min åsikt är att flera språk är en rikedom. Flera starka språk är en ännu större rikedom. Finlandssvenskan är precis så stark och levande som vi gör den till. Vi kan inte förvänta oss att lagstiftning och samhället ger oss ett starkt och levande språk.

Pengarna styr. Så länge jag pratar svenska, klickar på "svenska" länken på internetsidor, väljer "för betjäning på svenska, tryck 2" när jag ringer hälsocentralen, pratar svenska i kassan osv så länge kommer jag att bidra till ett tvåspråkigt samhälle och ett levande språk.

Jag har släktingar som gått i svenskspråkig skola hela sitt liv, men alltid pratar finska då de är utanför hemmet. Det är inte skolan som gör en tvåspråkig, enspråkig eller halvspråkig.

Visst behöver en tvåspråkig skol- eller dagismiljö se över rutinerna så att det i praktiken fungerar på två språk. Att båda språken får lika mycket utrymme i organisationen, i det offentliga. Att gemensamma program går på två språk.

Svenskans överlevnad i Finland beror först och främst på oss själva.

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2016-02-26 09:11 #3 av: Magi-cat

#2 Tummen upp

Hjärta "Det bästa är att veta vad man letar efter innan man början leta efter det." (Nalle Puh)

Anmäl
2016-02-26 11:49 #4 av: Farwuq

Blomma

Corruptissima re publica plurimae leges.
Värd för Astrologi & Psykologi iFokus.
Medarb. Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland.

Ge mig snabelat NU!

Anmäl
2016-02-27 09:25 #5 av: [tk1971]

Ja, själv hade jag förmånen att gå i en finskspråkig klass på låg- och mellanstadiet. Vissa lektioner hade vi tillsammans med de svenskspråkiga eleverna. Och på högstadiet slogs vi ihop till en  klass.

Jag tror det var bra. Då fick vi lära oss bägge språken ordentligt. Vi hade extra svenskundervisning, och det är ju mycket lättare att lära sig språk som barn än som vuxen.

Denna modell tror jag inte existerar längre. Och vi har ju krafter i samhället som inte vill lägga en endaste krona på hemspråksundervisning. Det visar att man inte förstått hur språkinlärning fungerar, och för det får man sota för längre fram.

Sajtvärdar: iFokus vore ingenting utan dess medlemmar. Tänk på det.

Anmäl
2016-02-27 10:42 #6 av: Sundaychild

Jag såg debatt programmet i ämnet igår på Yle 5. Är lite kluven, jag vet inte riktigt. Men att börja lära barn det andra inhemska dpråket först i klass 7 är ju huvudlöst, vilken 13-åring är motiverad att plugga ord och grammatik? Så går tyvärr svenskundervisningen till i Finland idag. 

Jag tror på språkbad. Att helt blanda ihop finska och svenska klasser tror jag skulle leda till att svenskan sakta dör bort, åtminstone på ordet med kraftig finsk majoritet. I Vasa som på riktigt är tvåspråkigt kan modellen nog fungera. Men mera språkbad, och från riktigt låg ålder! 

HjärtaAmor vincit omnia - Kärleken övervinner allt. Hjärta

Anmäl