2016-02-09 23:06 #0 av: KPD

Sedan några år har jag prenumererat på Husis på Internet, och jag har varit mycket nöjd.

För några dagar sedan lanserades en ny app. Följden blev att tidningshyllan försvann, och jag måste ladda ned tidningen på nytt, om jag ska fortsätta läsa senare eller gå tillbaka till ett tidigare nummer.

Jag har brukat hämta tidningen, när jag har tillgång till Wi-Fi, och jag har sedan kunnat läsa den var som helst. Nu fungerar inte det. Ska det vara så, eller kan man ändra någon inställning?