2016-01-27 12:53 #0 av: Magi-cat

I en utredning som Förbundet för finskt arbete har gjort framgår att 60 % av finländarna INTE har uppfattningen att invandrarna "tar våra jobb".

"Resultatet överraskar inte, säger Tero Lausala, vd för Förbundet för finskt arbete.

- I Finland har man redan länge diskuterat att vi behöver fler händer som jobbar. Trots att vi har en hög arbetslöshet finns det branscher där det rådet brist på arbetskraft. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter har vi 2030 fler invånare som behöver vård än invånare som arbetar, säger Lausala."

Men 15 % av invandrarna är arbetslösa - och det är slöseri.

http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/27/enkat-invandrarna-tar-inte-vara-jobb