2015-09-17 20:38 #0 av: MaxFlickan

"Kaj Björkqvist, är professor i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi Vasa. Han forskar i konflikter och aggressioner. Han ser att Finland är på väg in i en allt djupare konflikt där arbetsgivare och arbetstagare glider från varandra. Det kan stå Finland dyrt."

http://svenska.yle.fi/artikel/2015/09/17/motsattningarna-kan-sta-finland-dyrt