Samhälle och politik

Lite om förskolan i Finland och Sverige

2015-08-06 14:08 #0 av: Magi-cat

Artikeln är skriven av Loris M på Förskolan ifokus. 

Tack Loris M för att vi får ta del av den här! Blomma

#0 av: Loris M

en annan tråd kom vi in på ett intressant sidospår som kom att handla om vilka som arbetar i förskolan i Sverige respektive i Finland. Det visade sig att det är stora skillnader på vilka kompetenser finns och är önskvärda i ett arbetslag. Men också hur utbildningar för de olika yrkesgrupperna ser ut. 

Det här är intressant tycker jag och därför har jag tänk att vi ska i den här tråden skriva och diskutera hur det ser ut i andra länder och vad det kan betyda i relation till barns lärande. Jag tog mig friheten att kopiera Thiah kommentarer i ovannämnda tråden (Hoppas att du tycker att det är okej Thiah?) som beskriver hur det ser ut i Finland:

"Barnskötare finns egentligen inte i Finland just nu utan man utbildas till närvårdare. Det är en gymnasial utbildning som egentligen är som en blandning av undersköterska och barnskötare. Jag har rätt att ge medicin och injektioner t.ex..

En barnträdgårdslärare är en person som gått pedagogik på universitetet och har behörighet för att ha barn i förskolan.Sen har jag alltid haft bra arbetsgivare som fortbildar sin person så efter 10 år i branschen har jag snart lika mycket pedagogik i mitt betyg/cv som en nyutbildad barnträdgårdslärare.

Orsaken till en av varje sort i grupperna är just helheten. Dagvården är så mycket mer än barnskötsel speciellt när alla resurser dras in. Men det kommer kanske hända först om många år. Här är det svårt att få behörig personal redan nu och med krav på fler högutbildade skulle det bara bli vikarier. Lönen är dessutom sämre här än i iaf stockholm har jag förstått. Jag är mera vårdutbildad än min pedagogikutbildade kollega så vi formar ett team där barnets helhet kan beaktas. 

Det har varit tal om att ha en socionom, en barnträdgårdslärare och en närvårdare tillsammans då vi alla skulle komplettera varandras utbildningar och då kunna ta hand om barn och familj som en helhet på ett helt annat sätt." (allt hämtat från tråden ovan)

I Sverige betonar man Educare (d.v.s. att lärande och omsorg bildar en helhet) och menar att alla som jobbar i förskolan oavsett vilken utbildning de har ska ansvara för både omsorg, lärande och fostran. Det är först nu i samband med revideringen avförskolans läroplan som förskollärare fick ett förstärkt pedagogiskt uppdrag. Vad det i praktiken innebär diskuteras säkert fortfarande på många förskolor. Under tiden gör alla samma jobb. Så utifrån det skulle man kunna tycka att det är lite konstigt att blanda in andra yrkeskategorier som vårdpersonal eller socionomer. Eftersom då framträder (för min del i alla fall) en annan syn på förskolans uppdrag.

En tanke som slog mig medan jag skrev det här är att finska elever ligger alltid på topp kunskapsmässigt vid PISA och liknande undersökningar (se exempelvis här) och då är det svårt att inte dra paralleller och fundera över om de inte gör "rätt" på något sätt redan i förskolan och bäddar för framgångsrika elever? FunderarVad tror ni? 

Skriv gärna också om ni vet hur det ser i något annat land.

Hjärta "Mind melds... the last time I heard the words "my mind to your mind", I had a headache for two weeks."

Anmäl
2015-08-09 07:30 #1 av: KickiG

Sedan bör man ta i beaktande att förskolan i Sverige och förskolan i Finland inte är samma sak.

Svenska barn går i förskolan medan de finländska går i daghem/dagis.
Året före skolgången börjar går de svenska barnen i förskoleklassen, och det är nu de finländska kommer till förskolan.

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2015-08-09 11:15 #2 av: Loris M

#1

Det heter olika men här avses pedagogisk verksamhet för barn mellan 1-5 år i båda länder. Eller hur menar du att det inte är samma sak?

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-09 21:37 #3 av: KickiG

#2 Menar bara att med ordet "förskola" så kan man förstå det lite olika. För mig som finlandssvensk är förskola något man går i under ett års tid, alltså det år man fyller 6 år. Det år man fyller 7 år börjar man i första klass i grundskolan.

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2015-08-09 21:41 #4 av: Loris M

#3 Ja, det kan förvirra lite när man använder samma begrepp men menar olika saker. 

Sajtvärd för Förskolan, Lika villkor och Bokcirkel

Medarbetare: Multikulturellt 

Anmäl
2015-08-10 20:08 #5 av: Zepp

En annan stor skillnad.. vad jag begriper.. så har man inte i Finland ännu infört alla de reformer som vi gjort i Sverige.. tex valfriheten är lägre, huvudmannanen, dvs kommunen får pengarna och ansvaret!

Man skickar inga pengar till skatteparadis via privata entreprenörer inom dagis/skolbranschen.

Byråkratin är mindre och personalen sysslar mer med undervisning/pedagogik/omsorg/omvårdnad?

Formalia och statistisk uppföljning samt hantering är inte lika viktigt i Finnland.. utan man ser mer till verksamhetens behov.. barnens behov?

Dvs mer av pengarna, personalen och resurserna går till barnen och verksamheten.

Ljuva dröm att som en svensk se ut, att få lära sig att veta hut.

Anmäl
2015-08-13 14:11 #6 av: Magi-cat

#5 Läs gärna en tråd jag skrev utifrån boken "Lärdomar från finska skolan" av Pasi Sahlberg. Där talas om den finska paradoxen: testa mindre, lär mer. Mindre tid i skolan och färre läxor ger bättre resultat, lite kort och kärnfullt så där...

Som jag förstod det är det mycket lärarna det hänger på. De har stor frihet att utforma undervisningen men utbyter erfarenheter mellan varandra.

Nej, det är alldeles åt skogen att riskkapitalbolag, som hos oss,  kommer in i för att göra stora feta pengar på det viktigaste av allt - barnen....Ledsen

http://finland.ifokus.se/discussions/550d267ace12c41c64005f7f-lardomar-fran-den-finska-skolan

Hjärta "Mind melds... the last time I heard the words "my mind to your mind", I had a headache for two weeks."

Anmäl