2015-02-24 20:45 #0 av: KPD

"Vladimir Putin och skolsvenskan låter som en osannolik kombination. Men enligt forskaren Janne Väistö kan krisen i Ukraina medföra att inställningen till svenskan blir positivare i Finland."

Hufvudstadsbladet