2014-12-09 08:01 #0 av: Magi-cat

...stoppas efter fyra års planering!

Det låter ju bra, tycker jag, bra att man tänker på miljön.
Man kom till slut fram till att den planerade 64 meter höga glaspyramiden i Rödbergen i Helsingfors skulle störa stadsbilden och de kulturhistoriska värderingar man trots allt vill värna om. 

Kanske bidrog också protesterna mot byggnationen till beslutet.

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/09/glaspyramid-stoppas-efter-starkt-motstand