2014-10-19 20:44 #0 av: KPD

Tyvärr är denna video tillgänglig endast i två dagar till, men om någon skulle vara intresserad, finns det just nu möjlighet att se en ortodox liturgi i Helige Alexander Nevskijs och helige Nikolaos kyrka i Tammerfors. Gudstjänsten förrättas av fader Markku Toivanen. (Endast ett kortare avsnitt är på svenska.)

Ortodox liturgi i Tammerfors