2014-10-06 23:11 #0 av: KPD

En gång i tiden var gränsen mellan Sverige och Novgorod också gränsen mellan väst- och östkyrkan. Gränsen låg emellertid inte fast och ortodoxa kristna kom småningom att bo i den östligaste delen av riket. Det är förklaringen till att det också finns en ortodox kyrka i Finland. Under den ryska tiden uppfördes Uspenskijkatedralen i Helsingfors.

Eftersom svenska också är ett officiellt språk i Finland kom Finsk ortodoxa kyrkan att ha en ledande roll, när Chrysostomosliturgin översattes till svenska. På pingstdagen 2012 togs den nya översättningen i bruk vid en högtidsgudstjänst i Uspenskijkatedralen.

Här är NRK:s förkortade utsändning av gudstjänsten.

Ortodox liturgi på svenska