2014-08-31 14:13 #0 av: Magi-cat

På Åland bor en finskspråkig minoritet. Den utgör ca 5 % av befolkningen.

Sedan Ålandsöverenskommelsen 1921 är Åland en självstyrande del av Finland och enspråkigt svenskt. Man har inte någon skyldighet att anordna hemspråksundervisning eller service på finska.

Nu debatteras enspråkigheten på Åland sedan Mikael Sjövall i Hufvudstadsbladets omdiskuterade kolumn sagt att den finskspråkiga minoriteten på Åland är eftersatt.

Men alla håller inte med:

"Det är speciellt eftersom man har bestämt för länge sedan att territoriet Åland har särskilda språkliga rättigheter att det är svenska som gäller. Det innebär ju att jag som individ och finskspråkig inte har samma rättigheter som annanstans i Finland." säger en inflyttad finsktalande.

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/01/13/alands-ensprakighet-debatteras?ref=ydd-most-commented-in-sp

Det var nytt för mig om svenskspråkigheten på Åland blivit ett problem! Det vore djupt olyckligt i så fall.
Eller är det bara ett problem från ett annat perspektiv, inte från invånarna på Åland?
Eller så är det inte något problem alls, bara en skribent som vill kasta in en brandfackla?...

Vad säger ni, som är mer insatta?