2014-05-26 08:23 #0 av: Magi-cat

Dags att summera resultat kanske?

SFP i Finland verkar ha behållit sin ställning.

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/05/25/sfp-behaller-sitt-mandat

Andra reaktioner?