Samhälle och politik

Den finska språkmodellen...

2014-04-20 14:30 #0 av: Magi-cat

...kan exporteras till Ukraina!

"I praktiken blir det en lagstadgad rättighet att tala ryska i Ukraina. Detta berör närmare 30 procent av befolkningen i Ukraina, som har ryska som modersmål."

"- Vår modell i Finland, där man har en slags kulturautonomi gällande skolorna, skulle kunna vara en modell som kunde fungera på Krimhalvön. Det är en modell som innebär att man erkänner de olika språken, men också ger folk möjlighet att upprätthålla sitt modersmål, säger Österlund."

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/04/19/finlands-sprakmodell-kunde-fungera-pa-krimhalvon

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2014-04-21 08:04 #1 av: Tapani

Kommentarerna till artikeln måste också läsas, där det bl.a. sägs att Den finska språkmodellen fungerar inte ens i Finland.  

Anmäl
2014-04-21 08:09 #2 av: Magi-cat

#1 Det finns nog, som vi sett, en hel del att säga om språkmodellen och dess tillämpning

Dessutom kan man förmodligen inte applicera en modell på ett annat land helt abrupt och utan förankring, speciellt i kris.

Men tanken var intressant. Det finns ju en hel del som är bra, och var hade vi stått utan den modellen, kan man också fråga sig.

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2014-04-21 08:16 #3 av: T-Johan

Men tanken på den Finska språkmodellen, är helt suverän.
Det raderar ut behovet av att anpassa ett lands gränser till språkgränsen. En klassiker på de temat är vår lille vän Hitler.

Om den Finska språkmodellen fungerar, eller inte i Finland ska jag inte diskutera. Men Finska skolor har hög status, och den svenska skol värden sneglar mycket på just den finska skolan. Och det är i skolan allt börjar, sen kommer myndigheterna.

Anmäl
2014-04-21 08:19 #4 av: Magi-cat

#3 Det har du rätt i! Det är väl snarare en urholkning av språkmodellen man protesterar mot, inte själva modellen som sådan?

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl
2014-04-21 08:21 #5 av: T-Johan

Men det är ju klart som kovspad, en värd som är full av hat och våld, vad hjälper då?

Anmäl
2014-04-21 08:23 #6 av: Magi-cat

#5 Men vad ska man göra?

Hjärta "...the beginning of wisdom, is, "I do not know" (Data)

Anmäl