Språk

Andelen svensktalande minskar i Finland

2014-03-21 10:29 #0 av: Magi-cat

Snart är det färre personer med svenska som modersmål än med andra främmande språk. Med främmande språk menas annat än svenska, finska och samiska.

T.ex. så är ca 70 000 rysktalande.

"Finlandssvenskarna var den enda språkgruppen som minskade i antal, med 67 personer. I slutet av 2013 fanns det 290 910 finlandssvenskar, vilket motsvarar 5,3 procent av befolkningen. Vid samma tid var de med främmande språk som modersmål bara 1800 personer färre än finlandssvenskarna."

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/03/21/frammande-sprak-kor-om-svenskan

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-03-21 10:33 #1 av: Thiah

Kan det vara så att det bara inte reggas fler finlandsvenskar hos magistraten? Jag vet att jag i början reggades som finskspråkig trots att jag flyttade hit från sverige.

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Sajtvärd på Gravid.ifokus.se

Anmäl
2014-03-21 10:55 #2 av: Magi-cat

#1 Aha! Det framgår inte. Kan säkert diffa här och där...

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-03-21 10:58 #3 av: Thiah

Man måste kontrollera sådant fast det egentligen ska räcka med att kryssa i rätt ruta. 

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Sajtvärd på Gravid.ifokus.se

Anmäl
2014-03-21 11:00 #4 av: KPD

Hur är det med flyktingar och invandrare? Får alla finska som första språk i Finland, eller beror det på i vilken kommun de hamnar?

En annan fråga är hur vanligt det är att barn i tvåspråkiga familjer får lära sig svenska ordentligt i rent finskspråkiga kommuner. Utan att alls veta antar jag att en tvåspråkig familj skulle välja svensk skola i Uleåborg, men på många orter finns inte den möjligheten. Hur lätt är det att i t.ex. Idensalmi låta barn växa upp som svenskspråkiga, särskilt om ena föräldern är finsktalande?

Om någon vet, berätta gärna vilken rätt svenskspråkiga barn har att få undervisning i svenska i rent finskspråkiga orter.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2014-03-21 11:06 #5 av: Thiah

Jag vet åtminstone en familj som flyttade til Vasa från Bosnien och de fick lära sig svenska. 

Tvåspråkiga barn sätt väl ofta som finskspråkiga hos  magistraten, tyvärr, så de räknas inte in i statistiken på svensktalandes sida. 


Du ska ha rätt att bli både betjänad och utbildad på svenska men sen i praktiken är det bäl lite si som så med det. Kan ju vara så att det finns en svensk skola på ett väldigt stor område och då kanske föräldrarna väljer den närmare, finska, skolan. 

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Sajtvärd på Gravid.ifokus.se

Anmäl
2014-03-21 11:22 #6 av: Niini

Nuförtiden så lär man ut finska i första hand åt flyktingar, vet detta för det blev ett himla ramaskri gällande saken då flyktigar som kom till Korsnäs/Malax skulle först o främst lära sig finska Vilar huvudet i handen Vilket de ju inte kommer så riktigt långt med i de kommunerna i jämförelse med svenska..

Anmäl
2014-03-21 11:32 #7 av: KPD

#6 Eftersom andelen svensktalande är så låg i Finland, kommer en sådan åtgärd att få en negativ påverkan, om inte de nyanlända senare lär sig svenska och registreras som svensktalande.

Är det ett politiskt beslut, eller är det fattat på tjänstemannanivå?

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2014-03-21 12:00 #8 av: Niini

#7 Måste säga att det vet jag faktiskt inte. Vet bara att många ifrågasatte det när det var på tapeten för 2-3 år sen. Förståeligt är att om personen i fråga flytta till inlandet ex. så kommer de längre på finska, men i dessa fall så handlade det ju om personer som fått bosättning i de svenska kommunerna kring Vasa (bl.a. Korsnäs där ca 98% talar svenska).

Anmäl
2014-03-21 12:00 #9 av: Magi-cat

#6 Kan tänka mig att det blev ramaskri! Då ska de på knackig finska tala med en ortsbefolkning som kanske också talar knackig finska. Vad det måste verka förvirrande för dem!

Och, som KPD är inne på, andelen svensktalande fylls ju inte på precis, inte ens i kommuner där majoriteten är svensk...

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-03-21 20:05 #10 av: KickiG

Hur man räknas i statistiken i Finland vad gäller språk har egentligen ingenting med vilket språk man pratar bäst att göra. Det är en ren byråkratisk fråga om hur du är folkbokförd.


Ett utdrag ur maistratens sida www.maistraatti.fi 

"Registrering av barns namn

Barnets föräldrar eller vårdnadshavare ska anmäla barnets namn och modersmål till befolkningsdatasystemet inom två månader efter barnets födelse. Barnets för- och släktnamns bestäms i enlighet med namnlagen.

Föräldrarna antecknar uppgifterna på en förhandsifylld blankett och lämnar den till den magistrat inom vars verksamhetsområde modern har sin hemkommun eller folkbokföringskommun.

Om barnet antas som medlem i en församling i den evangelisk-lutherska kyrkan eller det ortodoxa kyrkosamfundet, ges blanketten till den präst som förrättar dopet. Prästen lämnar in blanketten till församlingen."

När barnet är två månader gammalt bestäms det alltså vad det skall heta och vilket modersmål det har i folkbokföringen. Detta för sedan i förlängning med sig att oberoende om jag har bott i finsk- eller svensksrpåkig del av landet har min skattedeklaration alltid postats till mig på svenska, och till vilket skattekontor jag än går för att göra förändring i mitt skattekort så får jag det per automatik utprintat på svenska.

Det är också ganska många som inte har "rätt" modersmål i folkbokföringen utan att veta om det. Men de skulle lätt gå att ändra genom en anmälan till maistraten. Jag vet några tvåspråkiga personer som egentligen identifierar sig mera som svenskspråkiga, men aldrig reflekterat över varför de får sina papper från myndigheter på finska.

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2014-03-22 00:35 #11 av: KPD

#10 Det var intressant. Det kanske vore lämpligt med en kampanj för att påminna om att man själv kan ändra uppgiften om modersmål. Uppenbarligen behöver "modersmål" inte betyda moderns språk.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2014-03-22 09:05 #12 av: KickiG

#11 Det fanns en, som dock hade en stor glimt humor i ögonvrån. 

http://hbl.fi/nyheter/2010-11-29/tusentals-intresserade-av-hurriksifi

http://bjornmansson.fi/hur-bli-finlandssvensk/

Hurri är ett nedsättande ord som används om finlandssvenskar, och ibland också om sverigesvenskar. Väldigt negativt laddat. I min ungdom var det ibland finskspråkiga ungdomar som ropade efter oss svenskatalande att "Jä-la hurri, far tillbaka till Sverige där du hör hemma" eller något liknande. 

Så att en finlandssvensk radiokanal startar kampanjen, och använder ordet hurri tycker jag var lite kul. Hurriksi betyder helt enkelt "bli hurri".

Modermål är nog mera än bara moderns språk. Som Björn skriver i den andra länken jag lade in, så är det också frågan om kultur och identitet.

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2014-03-22 09:19 #13 av: Magi-cat

"hurri" har jag hört Skrattar Fast med glimt i ögat. Skämtar

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-03-22 11:16 #14 av: KPD

#12 Mycket intressant! Tack för länkarna!

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus

Anmäl
2014-04-25 09:45 #15 av: Magi-cat

Det saknas aldrig bränsle till diskussionerna om språket, och den obligatoriska svenskundervisningen...

Här (från sannfinländarna) kommer argument fram som att den obligatoriska svenskan hotar samhällsfreden och att svenskan är erövrares språk. (De borde nog läsa på lite...)

http://hbl.fi/nyheter/2014-04-25/598366/svenska-hor-inte-till-allmanbildningen

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-05-16 09:27 #16 av: Magi-cat

Obligatorisk skolsvenska fick stöd!

http://hbl.fi/nyheter/2014-05-15/607021/riksdagen-debatterade-skolsvenskan

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-06-02 07:58 #17 av: Magi-cat

Finlandssvenskarna måste bli modigare med att tala svenska och vi måste ha en språkstrategi, menar docent Reeta Toivonen vid Helsingfors universitet.

Språken hänger ihop men det är ändå ett kärvt språkklimat.

Är attityden mot flera språk tolerantare t.o.m. i Sverige?

Tänkbart av Toivonen, men har man inte kommit längre, undrar man? Språk är en tillgång!

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/02/nytt-utspel-om-svenskan-mera-mod-och-ny-strategi

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-06-02 14:19 #18 av: Magi-cat

Färre gymnasister än någonsin skrev det frivilliga provet i svenska i år. Andelen flickor var mycket högre än pojkar.

Men det finns ett gymnasium där svenska är riktigt poppis och 93 % av studenterna skriver den! Tummen upp För att stimulera intresset har man också infört en resa till Åland i studierna...

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/02/det-finns-gymnasier-dar-svenskan-ar-pop

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-06-02 18:48 #19 av: KickiG

Svenskans popularitet i finska skolar beror också mycket på läraren tror jag. Jag har pratat med en del svensklärare i finska skolor som tyvärr inte haft en bra svenska.

Sedan berättade också mitt ex att hans svensklärare i skolan hade lärt sig svenska i Sverige. Inget fel med det. Men om man lär ett gäng högstadie-elever svenska med ett rikssvenskt uttal, och eleverna i fråga rör sig på stan och hör en svenska som låter helt annorlunda, då är tröskeln ännu högre till att börja prata språket.

Man behöver ingen tv när man har möss.

Medarbetare på Mus iFokus och Finland iFokus

Anmäl
2014-06-02 18:49 #20 av: [JeanetteK]


När jag var ung vet jag att flera av mina småkusiner i Finland tyckte att det var jobbigt att de fick lov att lära finska i skolan. Det här är ca 20 år sen. Då var det fortfarande okej att "bara" prata svenska. Nu när jag pratar med dom berättar dom att det är ett krav att vara tvåspråkig vad man än tänker sig att jobba med. Eller snarare - man måste kunna finska, man klarar sig inte på svenska. Däremot klarar man sig på finskan.

Sajtvärdinna på LantdjurHantverk och Återbruk.. 
Medarbetare på Miljonär
Min blogg om livet på Månskensfarmen.

Anmäl
2014-06-02 19:17 #21 av: Thiah

Fast man kan jobba på enbart svenska. Jag har jobbat inom dagvården i lver sju år och det enbart på svenska men visst skulle finskan underlätta i vardagen.

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Sajtvärd på Gravid.ifokus.se

Anmäl
2014-06-02 19:19 #22 av: Magi-cat

I en del kommuner vill man ha tvåspråkiga inom vissa områden, t.ex. hemtjänst eftersom många äldre bara kan svenska. Men det blir allt svårare att fylla tjänsterna med tvåspråkiga och då måste det ju bli någon som får den, dvs en som bara talar finska...


Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-06-06 20:07 #23 av: Magi-cat

Och så denna språkförbistring igen...

På Kaskö camping betjänar man bara på finska och engelska. De svensktalande kunderna upplevde att de blev avogt bemötta, smällde igen plånboken och gick därifrån - och så blev det en artikel i tidningen...

I Kaskö ar majoriteten svensktalande, så man kanske inte väntade sig detta bemötande. Lite dålig reklam för campingen är det nog.

http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/29797

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-06-06 20:53 #24 av: Thiah

Oj det var ju inget vidare och verkligen dålig reklam för campingen.

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. /Nalle Puh

Sajtvärd på Gravid.ifokus.se

Anmäl
2014-06-09 10:04 #25 av: Magi-cat

Skolan måste bevaras som ett svenskt rum, säger avgående Dan Johansson, ordförande i Finlands svenska lärarförbund och går emot minister Alexander Stubb som är för en blandning.

Stubbs vet inte vad han talar om, menar Johansson. Att blanda äpplen och päron ger inte en bra kompott.

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/06/09/dan-johansson-skolan-bor-vara-ett-svenskt-rum

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-06-13 09:31 #26 av: Magi-cat

I Pello kommun i Lappland tar man ett originellt initiativ för att öka tvåspråkigheten: De 300 första som byter modersmål till svenska får 50 Euro!

Detta gör man för att fortsätta samarbetet med Övertorneå vårdcentral.

"– Svenskan är en resurs för oss. Eftersom vi ligger nära gränsen talar många invånare svenska så det är ingen stor förändring."

http://hbl.fi/nyheter/2014-06-12/618721/pello-mutar-invanare-att-byta-till-svenska

Kul med samarbete över gränsen och att man ser tvåspråkigheten som en tillgång!

Sedan är det väl mer symboliskt att man erbjuder pengar...För 50 euro tror jag inte så många byter språk...Vädrar pengarSkrattar

Hjärta ""Myths address the fundamental enigmas of our existence and help us try to make sense of our lives..."

Anmäl
2014-06-13 09:35 #27 av: [JeanetteK]


#26 Alla sätt är bra utom dom dåliga! Skrattar

Sajtvärdinna på LantdjurHantverk och Återbruk.. 
Medarbetare på Miljonär
Min blogg om livet på Månskensfarmen.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.