2013-11-04 12:12 #0 av: Magi-cat

Svenska litteratursällskapet i Finland bedriver ett språkprojekt med utgångspunkten att beskriva svenskan i Finland som en regional varietet inom svenska språket.

Svenskan är ett pluricentriskt språk med normcentrum i fler länder än ett vilket ger språkforskningen ett bra tillfälle att studera likheter, olikheter och växelverkan mellan centrum och periferi.

"Avsikten med språkprojektet är att teckna ett porträtt av svenskan i Finland som modersmål dels i tal, dels i skrift, dels ur ett historiskt perspektiv. Språkprojektet är i första hand ett bokprojekt, men för att beskrivningen av skriftspråket alls ska vara möjlig kommer den finlandssvenska språkbanken att byggas ut med såväl moderna som historiska texter som representerar flera olika genrer."

http://www.sls.fi/doc.php?docid=743

Projektet ska pågå till 2014. Undrar hur det går och vad det ger?