Etiketterfinlandallmänt
Läst 2293 ggr
KPD
KPD 
2017-10-26, 09:56

Tågolycka i Raseborg

Ett militärfordon har kolliderat med ett tåg i Skogby i Raseborg. Tre beväringar har omkommit och flera skadade har förts till sjukhus. https://www.hbl.fi/artikel/tag-och-forsvarets-fordon-i-krock-i-raseborg-personskador/

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2017-10-26, 11:14
#1
Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2017-10-26, 11:17
#2
Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2017-10-26, 12:51
JazzBass
2017-10-26, 13:56
#4

Väldigt tragiskt. 😕 Förstår inte att man här inte har satsat mer än man gjort på att bli av med dylika livsfarliga plankorsningar. Enligt artikeln nedan har det omkommit 112 personer vid sådana öppna plankorsningar under perioden 2000-2016, vilket låter väldigt mycket tycker jag. Mer bommar eller åtminstone välfungerande varningssystem borde absolut sättas upp för att få bukt med problemet.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/10/26/trafi-raseborgskorsningen-kand-fran-tidigare-plankorsningar-en-sakerhetsrisk

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus
KPD
KPD 
2017-10-26, 14:54
#5

#4 Att bygga bort alla plankorsningar skulle ta mycket tid, men den nu aktuella ser mycket olämplig ut. Vilka regler som gäller i Finland vet jag inte, men i Sverige förekommer det vid vissa korsningar, att tåget måste signalera två gånger före korsningen. Tavlan, som upplyser lokföraren om detta, är placerad så att tåget signalerar första gången cirka 20 sekunder innan tåget kommer och andra gången cirka 10 sekunder innan. Detta får tillämpas på järnvägssträckor där hastigheten är högst 130 km/tim.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
JazzBass
2017-10-26, 15:26
#6

Jag håller med, det är nog osannolikt att få bort de obevakade plankorsningarna inom nån överskådlig framtid, men nån slags varningssystem borde inte vara omöjligt eller dyrt att ta fram med tanke på hur tekniken gått framåt på sistone.

Korsningen såg faktiskt väldigt dålig ut med en rejäl backe på minst ena sidan och dålig sikt åt ena hållet (eller t.o.m. båda i det här fallet p.g.a. snöfall), och med tanke på att korsningen enligt en annan artikel låg längs en standardrutt som armén använder så tycker man att den borde ha varit försedd med bommar jag för beväringarnas och andra trafikanters säkerhet. Men det är alltid lätt att vara efterklok. 

Jag känner inte alls till  om det finns någon sån regler här som den du nämner, men det kan mycket väl hända. Tveksamt ändå om det skulle höras så bra in i bilen, då  militärfordonen ifråga ju inte är speciellt tysta. Jag har åkt liknande fordon -97-98 då jag var beväring i Dragsvik (då satt man löst på flaket  - minns en gång då jag på vägen hem efter en övning några hundra km bort sov på flaket med en frusen kätting som kudde), och besöker regelbundet Raseborg då min fru är därifrån. Kan inte förstå hur det fortfarande finns så många bomlösa plankorsningar kvar där då det ändå är hyfsat tät bebyggelse i de trakterna.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus
Magi-cat
2017-10-27, 08:52
#7

Så tragiskt och man tänker förstås på de anhöriga. 😢 Och de som är skadade, men klarar sig men får leva med det här minnet.

Det såg på bilderna ut att vara mycket dålig sikt vid den här korsningen. Med dåligt väder därtill kan katastrofer som denna inträffa alltför lätt.

Frågan om bomlösa korsningar kommer alltid upp när olyckor hänt - och så stannar det oftast vid det. Gissningsvis kommer nu i alla fall denna att förses med bommar…

Peace
JazzBass
2017-10-27, 12:59
#8

#7 - Verkar inte så.  😕

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/162592

(Jag kan inte läsa artikeln som icke-prenumerant, men rubriken berättar kanske tillräckligt).

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus
KPD
KPD 
2017-10-27, 14:23
#9

#8 Det förefaller märkligt, att inte åtgärda den korsningen. Det hade varit intressant att läsa hela artikeln.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2017-10-27, 14:25
#10

Enligt Vasabladet såg lokföraren militärfordonet och trodde att det skulle stanna. Vilken praxis som råder i Finland vet jag inte, men i Sverige skulle nog de flesta lokförare signalera i ett fall som detta. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/162512

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Magi-cat
2017-10-27, 15:53
#11

Det stod någonstans att lokföraren signalerat. 

"Det finns inga planer på att säkra plankorsningen i Raseborg, trots torsdagens allvarliga dödsolycka."

😕 Kanske de ändå tar och gör en annan planering nu? Jag skulle gissa att det kommer krav på det.

Det känns som maximal otur att det kommer ett tåg just när man är på spåret. Ändå händer det.
Jag  har en bekant som berättade att han fick motorstopp en gång mitt på en obevakad järnvägsövergång. Tåget kom naturligtvis just då,  närmade sig obönhörligt och tutade flera gånger. Min bekant fick totalt hjärnsläpp och satt som fastfrusen i den lilla lastbilen! Som genom ett under kom han iväg i sista sekunden, men sade efteråt att han har full förståelse för människor i paniksituationer när man borde agerat annorlunda, eller helst inte alls varit där…

Det är mänskligt.  En sekund av ouppmärksamhet och katastrofen är ett faktum! Därför borde korsningar som denna, där det också är dålig sikt, byggas bort!

Peace
Magi-cat
2017-10-27, 15:55
#12

Hemskt också för killen som körde militärfordonet, och för lokföraren. 😢

Peace
KPD
KPD 
2017-10-29, 15:35
#13
Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2017-10-30, 19:08
#14
Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Magi-cat
2017-10-30, 19:11
#15

#14 Vilka nya regler är det de överväger?

Peace
Magi-cat
2017-11-03, 08:01
#16

Många upprörs över att beväringen som körde olycksfordonet ska utredas för brott.

Men polisen menar att det inte är för att vara hjärtlös, utan för att det är gällande bestämmelser. Meningen är inte att skuldbelägga föraren.

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/02/polisen-anses-hjartlos-men-vidhaller-vi-maste-undersoka-olyckan-i-raseborg-som

Peace
KPD
KPD 
2017-11-06, 08:11
#17

#15 Det vet jag inte. Jag antar, att det nu handlar om att se om någon bestämmelse borde ändras.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2017-11-06, 08:20
#18

#16 Det är klart, att brottsmisstankarna måste utredas. Flera människor har omkommit respektive skadats. Att föraren själv är skadad saknar betydelse. I Sverige kan dock en jämkning ske av påföljden i ett fall som detta. Den som vållar en trafikolycka och skadas allvarligt kan slippa påföljd eller få ett mycket ringa straff, men vederbörande döms ändå för gärningen. Det skulle förvåna mig om motsvarande regler inte funnes i Finland.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Magi-cat
2017-11-06, 08:28
#19

#18 Så är det förstås i Finland också. Upprördheten som tar sig detta uttryck är nog en följd av den tragiska händelsen, vilken också drabbat föraren. (Det måste vara en fasa utan like att vakna upp och förstå vad som hänt.)

Det är klart att allt måste utredas, det förstår nog alla när det kommer till kritan.

Peace
JazzBass
2017-11-15, 12:48
#20

https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/15/olycksplankorsningen-i-raseborg-maste-stanga-omedelbart

Olycksrisken i plankorsningen ifråga har vid utredningarna konstaterats vara alltför hög, så korsningen måste stängas omedelbart. Bra nyheter för chauffören tror jag med tanke på hans eventuella juridiska skuld i olyckan, men förstås oändligt sorgligt ändå att det krävdes en sån här olycka innan nånting skulle hända. 

Hoppas man nu också går igenom alla övriga obevakade plankorsningar i Finland för att utvärdera deras säkerhet, och börjar med dem där det skett dödsolyckor.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus
Magi-cat
2017-11-15, 13:22
#21

Det verkar som om bestämmelser åsidosatts, (eller glömts bort), som tågens hastighet och sikten vid korsningen.

Som sagt, måste vara bra nyheter för chauffören, men tragiskt ändå att inte olyckan gick att förebygga.

Peace
KPD
KPD 
2018-09-26, 23:54
#22

Olyckan leder inte till åtal. Åklagarämbetet i Västra Nyland meddelar, att häradsåklagaren inte kommer att väcka åtal mot den beväring som körde trupptransportfordonet. ”Brottsmisstanken var att beväringen som körde fordonet skulle ha gjort sig skyldig till äventyrande av trafiksäkerheten och till tre fall av dödsvållande. Men väderförhållandet var mycket svårt när olyckan skedde. Personer som befann sig i bilen har sagt att det var omöjligt att se eller höra rälsbussen komma. Åklagaren konstaterar med stöd av en rekonstruktion som polisen har gjort samt av de hörda personernas berättelser att beväringen inte har gjort sig skyldig till brottsmisstankarna.” https://www.hbl.fi/artikel/plankorsningsolyckan-i-raseborg-leder-inte-till-atal/

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Magi-cat
2018-09-28, 09:54
#23

Bra att beväringen inte ansågs skyldig. 

Det var svåra förhållanden och sikten var dålig. De hade inte en chans och det var en fruktansvärt tragisk olycka. Att åtala en enskild förare skulle gjort allting värre.

Hoppas försvaret drar några lärdomar:

https://www.hbl.fi/artikel/skogbyolyckan-forsvaret-overvager-nya-regler-och-satsar-pa-psykologiskt-stod/

Peace
KPD
KPD 
2018-10-26, 17:37
#24

Ett år efter olyckan har säkerheten höjts såväl inom Försvarsmakten som vid Trafikverket. Försvarsmakten har utbildat personalen i hur de speciella fyrpunktsbältena används. Trafikverket har hittills gått igenom 1000 av 2800 plankorsningar. Då har man funnit 65 som behöver åtgärdas. https://www.hbl.fi/artikel/ett-ar-sedan-olyckan-i-skogby-nu-kollar-forsvaret-vartenda-sakerhetsbalte-2/?fbclid=IwAR1vyu_a0PAmtTjTedV1IuEHeO3Gqm9vDSn5Sa0eErsCWNUIVOu5QBxKne0

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
KPD
KPD 
2019-03-07, 17:08
#25

”Olyckan där tre finlandssvenska beväringar från Nylands brigad dog hösten 2017 blir nu föremål för rättslig prövning trots tidigare beslut. Det var biträdande riksåklagaren som på torsdagen upphävde det beslut som häradsåklagaren vid åklagarämbetet i Västra Nyland fattat om att inte väcka åtal i ärendet med de tre beväringar som miste livet i olyckan i Skogby i Raseborg den 26 oktober 2017. Biträdande riksåklagaren vill nu att åtal väcks mot föraren av lastbilen för äventyrande av trafiksäkerheten, för tre dödsvållanden samt för tjänstgöringsbrott.” https://www.hbl.fi/artikel/atal-ska-vackas-for-skogbyolyckan-som-kravde-tre-bevaringars-liv/?fbclid=IwAR1M1OKWMp4D5x8NxVAwvsfWSFB5pT6klYD7AyCxFP57vZ2i4wbr2u864dc

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Magi-cat
2019-03-07, 18:58
#26

😢

Peace
JazzBass
2019-03-08, 07:50
#27

Väldigt onödigt att lyfta upp tragedin igen på det här viset. Vad för gott kan komma av det? Ska man nödvändigtvis dra nån inför rätta för detta så är det försvarsmakten själv, som tillåter unga beväringar med färska körkort och i det närmaste obefintlig körerfarenhet transportera en stor mängd andra beväringar i fordonen de framför, inte bara i den allmänna trafiken utan även korsa  dylika notoriskt farliga plankorsningar. Vidare så är ju säkerhetnivån på dessa fordon verkligen som från en annan planet jämför med så gott som alla andra fordon som rör sig i trafiken. Själv har jag åkt 5-6 timmar på ett lastbilsflak i militären (1997/98), mestadels sovandes med en frusen kätting som huvudkudde. Säkerhetsaspekterna är väl genomtänkta vad gäller hantering av skjutvapen och ammunition (även om det ibland sker dödsfall relaterade även till sånt i finska armén), men säkerheten kring dessa persontransporter lämnar verkligen mycket att önska.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus
Magi-cat
2019-03-08, 07:58
#28

#27 Instämmer, bra skrivet.

Kritiken har också varit hård.
Jag kan inte se hur det kan komma något gått ur detta. Han som körde fordonet har verkligen nog ändå.

Peace
KPD
KPD 
2019-03-08, 10:22
#29

#27 Det är jobbigt för alla inblandade, när händelsen nu dras upp igen. Rättsväsendet har dock ofta ett intresse av att fastställa skuld. Hur det är i detta fall vet jag inte, men det kan ha betydelse för försäkringsfrågor. Ett frikännande av föraren skulle också kunna leda till att någon annan hålls ansvarig. Jag är dock inte insatt i vilka lagar och regler som gäller i Finland, även om Finland och Sverige har en gemesam rättstradition.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
JazzBass
2019-03-08, 12:11
#30

#29 -  Du har säkert rätt. Men jag tycker att det är sorgligt att man valt att koncentrera sig på föraren nu snarare än de bakomliggande strukturerna som möjliggjort olyckan ifråga.

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus
KPD
KPD 
2019-09-09, 16:01
#31
Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Magi-cat
2019-09-13, 07:43
#32

Det är bara tragedi i det här. 😢

De anhöriga till de som omkom blir utan ersättningar utom till begravning.

I fortsättningen ska anhöriga till beväringar som skadas eller omkommer i tjänsten få högre ersättningar, men det gäller alltså inte de omkomna i Raseborgsolyckan.

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/13/skogbyolyckans-anhoriga-blev-utan-ersattningar-inte-vet-jag-vad-ett-liv-ar-vart?fbclid=IwAR1N2wPd2r_EEZalZNFgp8AwQVmyW8EFcGiYee7i8_F88xdxT7xYn_fiNF8

Peace
Magi-cat
2019-10-08, 19:33
#33

Domen överklagas igen. 😢

https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/322027

Peace
Magi-cat
2019-10-16, 08:27
KPD
KPD 
2019-10-24, 17:27
#35

”Att genom en namninsamling stoppa en rättsprocess är inte möjligt. Det var inte heller det som var huvudsyftet för Yrjänä att starta en namninsamling mot en ny rättegång. Tanken är enligt henne i huvudsak att visa beväringen att det finns ett stort stöd för honom ute bland allmänheten.” Som sympatiyttring är det välment, men att kräva att fallet inte ska tas upp, är inte rätt väg att gå. Rättsväsendet får inte påverkas av opinionsyttringar.

Värd för Finland ifokus, samt medarbetare på Buss & spårvagn ifokus och Tåg ifokus
Upp till toppen