Etiketterfinlandallmänt
Läst 213 ggr
Magi-cat
2019-10-05, 08:30

"Vet du tillräckligt om samerna?"

"Hur bekant är du med den samiska kulturen? Enligt den senaste rapporten av den Europeiska kommissionen mot rasism och intolerans (ECRI) vet finländare allt för lite om sitt eget lands ursprungsfolk.

ECRI granskar och bedömer EU medlemsstaternas lagstiftning, politik och andra medel för att förebygga rasism.

I ECRI:s senaste rapport får Finland beröm för de redan vidtagna och pågående åtgärderna för att öka medvetenheten och kunskaperna om samerna.

Men rapporten pekar också ut kunskapsbristen som fortfarande råder hos majoriteten av befolkningen."

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/03/vet-du-tillrackligt-om-samerna-rapport-prickar-finland-for-brist-pa-kunskap-om

Antar att samma sak skulle kunna gälla även för Sverige?

Peace
Upp till toppen