2013-05-03 12:32 #0 av: ElLobo

Tk3 var den vanligaste ångloksklassen i Finland.

VR klass Tk3 ånglok nr 1170 i Karis, Finland. Foto: junafani. Bild från Wikipedia.

De finska loken i Tk3-klassen var en serie 2-8-0 lättgodslok.

Det var den mest talrika ångloksklassen i Finland med 161 tillverkade av Tampella, Lokomo och Frichs.

100 lok byggdes mellan 1927 och 1935, med ytterligare 61 beställda och tillverkade från 1943 till 1953.

Loken utformades för en låg axellast på bara 10,7 ton. Detta tillät dem att verka på sekundära linjer, men under sina många år i tjänst fram till slutet av ångalokseran var de också i stor utsträckning i användning på huvudlinjerna.

Länk:

Wikipedia